Ing. Zuzana Jínová

Diplomová práce

Význam event managementu při organizaci Mistrovství světa ve sportovním aerobiku

The importance of event management in organizing world championships in sport aerobics
Anotace:
Tématem diplomové práce je význam event managementu při organizaci údálosti Mistrovství světa ve sportovním aerobiku. Tato práce se zabývá event managementem a jeho podstatnými pilíři – plánování, průběh a vyhodnocení. Dále se zaměřuje na odlišnosti event managementu a projekt managementu a nadále také popisuje EMBOK Model. Za nosnou část diplomové práce je považována deskripce Mistrovství světa ve …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis is the importance of event management in organizing World Championships in sport aerobics. The thesis is focused on event management and their stages as planning, event and assessment. The other part of the diploma thesis presents a concern of the difference between project and event management. Moreover, it describes the EMBOK model. The main part of the diploma thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2019
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/flenk/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Petr Studnička, PhD.
  • Oponent: Ing. Josef Pátek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství