Štěpán Mikulenčák

Bakalářská práce

Vliv vápnění a způsobu sklizně travních porostů na fyzikální a hydrofyzikální vlastnosti pseudogleje

Effect of liming and harvesting method of grassland on physical and hydrophysical properties of pseudogley
Anotace:
Práce se zabývá posouzením účinků vápnění, mulčování a sečení travního porostu na fyzikální a hydrofyzikální vlastnosti půdy, v tomto případě pseudogleje, který se nacházel na pokusném stanovišti. Analýzy byly prováděny na vzorcích, odebíraných ze stanoviště vždy v říjnu v letech 2013, 2015 a 2016 v hloubce 5-10 cm. U porušených vzorků se laboratorně stanovoval obsah organického uhlíku, aktivní a výměnné …více
Abstract:
This thesis evaluates impacts of liming, mulching and mowing grassland on soil physical and hydrophysical properties, in my case from pseudogley, which was at the site of experiment. There were used a soil samples for the analysis which were got from experiment site in years 2013, 2015 and 2016 everytime in October in depth 5-10 cm. There were analyzed the broken soil samples and these attributes were …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Jiří Jandák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses fpk738 fpk738/2
27. 4. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Zerdaloglu, S.
27. 4. 2017
Zerdaloglu, S.
28. 4. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.