Pavel Chalupa

Bakalářská práce

Self-Service Business Intelligence v modelu řízení podnikové informatiky (MBI)

Self-Service Business Intelligence in the Management of Business Informatics (MBI)
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na rozvoj referenčního modelu MBI (Management of Business Informatics) vyvíjeného na půdě Katedry informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze ve spolupráci s Katedrou softwarového inženýrství ČVUT. Cílem práce je představení problematiky implementace a provozu Self-Service Business Intelligence řešení ve firmě. Práce je rozdělena do dvou částí, kde první část …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the development of reference model MBI (Management of Business Informatics) exerted on the land of the Department of Information Technologies in the University of Economics in collaboration with the Department of Software Engineering CTU. The aim of this thesis is the introduction issues of implementation and operation of the Self-Service Business Intelligence solutions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2016
  • Vedoucí: Jan Pour
  • Oponent: Martin Bosák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/48711