Bc. Mária Lúpalová

Diplomová práce

Podnikové kombinace z pohledu IAS/IFRS

Business combinations in the view of IAS/IFRS
Abstract:
This thesis deals with regulation of business combinations in accordance with current statutory text of IAS/IFRS. The goal of this theses is to define theoretical knowledge and scopes in business combinations in compliance with International Financial Reporting Standards and current regulation in Czech Republic and the aplication on selected examples. Theoretical part deals with regulation of business …více
Abstract:
Táto diplomová práca sa zaoberá úpravou podnikových kombinácií podľa aktuálnych štandardov IAS/IFRS. Cieľom práce je definovanie teoretických poznatkov a východísk v oblasti podnikových kombinácií podľa Medzinárodných účtovných štandardov účtovného výkazníctva a úpravy platnej v Ceskej republike a ich aplikovanie na vybraných príkladoch. Teoretická časť sa najprv zaoberá úpravou podnikových kombinácií …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2011
  • Vedoucí: Ing. Bc. Alois Konečný, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marcel Parma

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta