Bc. Šárka Nygrýnová

Master's thesis

Jára Cimrman's "Záskok": Translation and Translatability

Jára Cimrman's "Záskok": Translation and Translatability
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá překladem divadelní hry Záskok Divadla Járy Cimrmana z českého do anglického jazyka, s důrazem na přeložitelnost textu. Práce je rozdělena do dvou částí: První, praktická, část se skládá z vlastního překladu a druhá, analytická, část se zaměřuje na různé lexikální aspekty a rysy překladu, především problematikou ekvivalence, idiomatického hovorového jazyka, českých specifik …more
Abstract:
This diploma thesis deals with a translation of the stage play Záskok by Jara Cimrman Theatre from the Czech into English language with the emphasis laid on translatability. The thesis is divided into two parts: The first, practical, part comprises the translation itself and the second, analytical, part focuses on various lexical aspects and features of the translation, predominantly problematics of …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2015
  • Supervisor: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Martin Němec, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.