Bc. Šárka Nygrýnová

Master's thesis

Jára Cimrman's "Záskok": Translation and Translatability

Jára Cimrman's "Záskok": Translation and Translatability
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá překladem divadelní hry Záskok Divadla Járy Cimrmana z českého do anglického jazyka, s důrazem na přeložitelnost textu. Práce je rozdělena do dvou částí: První, praktická, část se skládá z vlastního překladu a druhá, analytická, část se zaměřuje na různé lexikální aspekty a rysy překladu, především problematikou ekvivalence, idiomatického hovorového jazyka, českých specifik …viac
Abstract:
This diploma thesis deals with a translation of the stage play Záskok by Jara Cimrman Theatre from the Czech into English language with the emphasis laid on translatability. The thesis is divided into two parts: The first, practical, part comprises the translation itself and the second, analytical, part focuses on various lexical aspects and features of the translation, predominantly problematics of …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedúci: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Němec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / odbor:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.