Naděžda Márová

Bakalářská práce

Vliv kultury organizace na etiku práce s klientem v pobytových zařízeních pro seniory

The influence of organisational culture on the ethics of work with clients in residential institutions for the elderly
Anotace:
Tématem bakalářské práce je problematika vlivu kultury organizace na etiku práce s klientem v pobytových zařízeních pro seniory. Teoretická část popisuje specifika práce s klientem při poskytování sociální služby v zařízení se zvláštním režimem včetně charakteristiky pobytových zařízení, cílové skupiny domova se zvláštním režimem a role multidisciplinárního týmu při poskytování péče. Soustředí se na …více
Abstract:
The topic of the bachelor thesis is the problem of the influence of organizational culture on the ethics of working with client in residential facilities for the elderly. The theory section describes the specifics of the working with client in provision of social service in homes with a special regime including characteristics of residential facilities, the target groups of homes with a special regime …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2017
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB9457

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 17. 5. 2017
 • Vedoucí: Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D.
 • Oponent: - - -, -

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses fpnbl9 fpnbl9/4
24. 5. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Kohout, J.
24. 5. 2017
Kohout, J.
25. 5. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.