Mgr. Eva Ciencialová

Diplomová práce

Právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr

Legal Relations (Relationships) Based on Agreements on Work Performed Outside an Employment Relationship
Anotace:
Diplomová práce se zabývá dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr se zaměřením na jejich zneužívání. Cílem je potvrdit nebo vyvrátit hypotézu, že zneužívání dohod o provedení práce je z hlediska vágní právní úpravy často takřka neprokazatelné. Po úvodní charakteristice pracovního práva včetně souvisejících pojmů se další kapitola již zaměřuje na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr …více
Abstract:
Master's thesis focuses on agreements on work performed outside an employment relationship and their abusing. It focuses on proving/disproving a hypothesis, that abusing of the agreements on work performance is nearly unprovable due to deficient legislation. The first chapter addresses characteristics of labour law and related terms, while the next chapter focuses on agreements on work performed outside …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Jan Horecký, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta