Ing. Lenka Vedralová

Diplomová práce

Complex Prepositions in EU Legislation and their Translation Equivalents

Complex Prepositions in EU Legislation and their Translation Equivalents
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je problematika složených předložek v legislativě EU a jejich překlad do češtiny. První kapitola pojednává o specificích právní angličtiny a o praktických aspektech překladu právních textů. Pozornost je věnována také překladu legislativy EU do češtiny. Druhá kapitola je věnována předložkám jakožto slovnímu druhu. Jsou zde vymezeny jednotlivé kategorie předložek a zvláštní …více
Abstract:
The subject of this thesis is the issue of complex preposition in EU legislation and their translation into Czech. The first chapter deals with specificities of legal English and with practical aspects of translation of legal texts. Attention is also paid to translation of the EU legislation into Czech. The second chapter is dedicated to prepositions as a closed word class. Different cathegories of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Jarmila Fictumová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta