Ing. Andrea Skupová, DiS.

Bakalářská práce

Firemní úvěry, srovnání 2-3 bank

Corporate Loans, comparison 2-3 Banks
Anotace:
Bakalářské práce se zabývá současnou situací na trhu úvěrových produktů, které banky poskytují malým a středním podnikům. Jejím cílem je porovnat nabídku úvěrových produktů jednotlivých bank v České republice a tuto nabídku pak dále vyhodnotit. V práci jsou rozebírány jednotlivé druhy úvěru, které banky pro firemní klientelu nabízejí a podmínky jejich získání. V první části bakalářské práce se zabývám …více
Abstract:
Bachelor's thesis deals with the current situation in the market of credit products that banks provide to small and medium-sized enterprises. Its aim is to compare credit products offer the individual banks in the Czech Republic and this offer will also be evaluated. The thesis discusses the various types of loans that banks offer to corporate clients and the conditions for obtaining them. In the first …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 8. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2010
  • Vedoucí: Ing. Pavel Babka, MBA
  • Oponent: Ing. Josef Budík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní