Dominik Holaň

Diplomová práce

Nástroje pro simulaci technologie LTE

Tools for LTE Technology Simulation
Anotace:
Cílem této diplomové práce je popsat vlastnosti frameworku SimuLTE pro simulační nástroj OMNeT++, popsat vlastnosti modulu LTE pro simulační nástroj ns-3, srovnat je a navrhnout laboratorní úlohy pro odborný předmět. První část diplomové práce se zabývá popisem vlastností SimuLTE frameworku. Druhá část práce se zabývá popisem vlastností modulu LTE pro simulační nástroj ns-3. V praktické části následuje …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to describe the properties of the SimuLTE framework for the simulation tool OMNeT++, to describe the properties of the LTE module for the simulation tool ns-3, compare them and design laboratory tasks for a technical subject. The first part of the diploma thesis deals with the description of the properties of the SimuLTE framework. The second part deals with the description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2022
  • Vedoucí: Libor Michalek
  • Oponent: Jakub Jalowiczor

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Mobilní technologie