Marek LAŠ

Bakalářská práce

Problematika přístupu státu k financování masového a vrcholového sportu

neuvedeno

The issue of mass and professional sport state financial funding
Anotace:
Předložená práce je zaměřena na financování sportu z veřejných a soukromých prostředků. Vzhledem k obsáhlosti tématu je důraz kladen především na oblast financování ledního hokeje v České republice, ve kterém lze najít souvislosti s financováním v ostatních sportovních odvětvích. Práce se zabývá charakteristikou možných přístupů státu a soukromého sektoru k financování masového a vrcholového sportu …více
Abstract:
Bachelor´s thesis is focused on sport funding from public and private resources. Given the extensiveness of the topic, the main emphasis is put mostly on financing of ice-hockey in the Czech republic which overlaps to other sports as well. The thesis pursues the characteristics of possible attitutes of the public as well as private sector to financing of mass and professional sport, describes the situation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2011
Zveřejnit od: 2. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2012
  • Vedoucí: Ing. et Ing. Miloš Nový

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LAŠ, Marek. Problematika přístupu státu k financování masového a vrcholového sportu. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.12.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 12. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická