BcA. Kateřina Kosáková

Diplomová práce

Pilotní sezóna hudebního tělesa Mirror Ensemble

Pilot music season of Mirror Ensemble
Anotace:
Cílem projektu je uspořádání úspěšné pilotní sezóny ansámblu společně s vytvořením jak vizuální identity souboru, tak prvotním povědomím o souboru na poli soudobé hudby v České a Slovenské republice a vytvoření fungující manažerské platformy pro započetí následujících koncertních sezón v následujících letech.
Abstract:
The aim of this project is to produce a successful pilot season of Mirror Ensemble. Among it's outputs there is creation of visual identity of the ensemble, primary awareness of the ensemble in the Czech republic and establishment of effective managerial platform for the upcoming seasons.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Ježková
  • Oponent: Ing. Zdeňka Vlachovská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/lszza/