Jitka Bogdány

Bachelor's thesis

Organizační klima a styl vedení v konkrétní organizační jednotce

Organizational climate and leadership style in a particular organizational unit
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá organizačním klimatem, stylem vedení a jejich vzájemným vztahem. Literatura poskytuje k organizačnímu klimatu, stylu vedení a jejich vztahu řadu modelů a teorií převážně z oblasti organizačního designu. I když jednotlivé modely organizačního designu nejsou schopny nabídnout komplexní pohled na studovanou problematiku, vzájemně se doplňují a pokrývají tak širší oblast poznání …more
Abstract:
This bachelor thesis is dealing with organization climate, leadership style and their interdependence. There are several studies that are addressing organization climate, leadership style and their interdependence and these studies offer several models and theories mainly from the field of organization design. Even though these models of organization design are not able to offer a holistic view on …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 1. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 1. 2019
  • Supervisor: Věra Králová
  • Reader: Miloslava Hiršová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75577

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Ekonomika a management / Management