Ing. Pavla Jarošová

Bakalářská práce

Řízení nákladů s akcentem na jejich kalkulování

Costs management with emphasis on their calculation
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou řízení nákladů se zaměřením na jejich kalkulaci ve vybraném podniku. Řízení a kalkulace nákladů jsou důležité faktory pro zajištění správného chodu podniku a dosahování zisku. Teoretická část se zaměřuje na význam pojmu náklad, na jeho klasifikaci a na metody kalkulování nákladů. Praktická část obsahuje charakteristiku vybraného podniku, analýzu struktury …více
Abstract:
This thesis is concerned with the costs of focusing on their calculation in a selected company. Management and cost calculations are important factors in ensuring the correct operation of the business and make a profit. The theoretical part focuses on the importance of the concept of load on the classification and the method of calculating the costs. The practical part contains the characteristics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Josef Šiman
  • Oponent: Ing. Eva Cipovová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance