Bc. Anna - Marie Široká

Diplomová práce

Opětovný vstup na trh práce a další vzdělávání v oblasti ICT pohledem nezaměstnaných žen 50+

Re-entry into the labor market and further education in ICT trough the view of unemployed women aged 50+
Anotace:
Tématem magisterské diplomové páce je opětovný vstup na trh práce a další vzdělávání v oblasti ICT pohledem nezaměstnaných žen 50+. Práce je rozdělena do dvou částí -teoretické a empirické. Teoretická část představuje tři základní okruhy témat – vymezení věkové skupiny 50+, trh práce a ženy 50+ a význam ICT kompetencí na trhu práce. Empirická část se skládá z metodologického postupu a výsledků výzkumného …více
Abstract:
This master’s thesis deals with re-entry into the labor market and further education in ICT through the view of unemployed women aged 50+. The thesis consists of two sections: a theoretical and an empirical section. The theoretical section discusses three topics: defining the 50+ age group, the labor market and women 50+ and the importance of ICT competen-ces in the labor market. The empirical section …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta