Mgr. Jakub Peschel

Rigorózní práce

Complex Data Analysis by Mining and Searching Operations

Complex Data Analysis by Mining and Searching Operations
Anotace:
Komplexita současných dat vyžaduje pro jejich analýzu složitější analytické operace. Takové analýzy jsou obvykle drahé a vyžadují expertízu ve více oblastech. V této diplomové práci je uveden popis běžně používaných datových analytických úloh a je prozkoumáno několik analytických systémů, jako jsou SPMF, ELKI a Weka. Na základě těchto zjištění navrhujeme vývoj nové univerzální struktury, transakčního …více
Abstract:
The complexity of contemporary data created a need for more complex analytical operations for their analysis. Such analyses are typically expensive and demands expertise in multiple areas. In this thesis proposal, a description of commonly used data analytical tasks is provided and several analytical systems are surveyed, such as SPMF, ELKI and Weka. Based on these findings we aim to design and develop …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 2. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2020
  • Oponent: RNDr. Tomáš Rebok, Ph.D., prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Rigorózní řízení / obor:
Umělá inteligence a zpracování dat / Umělá inteligence a zpracování dat