Mgr. et Mgr. Kateřina Helisová

Bakalářská práce

Postoje studentů gymnázia k současné pravopisné normě

The attitudes of grammar school students towards current czech orthographic standard
Anotace:
Cílem práce je popsat postoj studentů gymnázia k současné pravopisné normě. Teoretická část je rozdělena na dva oddíly: v prvním je vymezena základní terminologie související se zkoumanou problematikou – jazykový úzus, norma, kodifikace, dialekt; druhý oddíl je zaměřen na problematiku pravopisu, zejména na poslední pravopisnou reformu z roku 1993 a diskuzi, kterou vyvolala, na návrh radikální úpravy …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the attitudes of grammar school students towards current czech orthographic standard. The theoretic part is divided into the two parts: first part deals with basic terminology of issues examined - codification, standard and dialect; second part deals with the czech orthographic standard, modification of ortographical rules in 1993, discussion about its changes, project …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta