Olga Lyubenko

Bakalářská práce

Systém státní sociální podpory a jeho úloha v ekonomice státu

The system of state social support and its role in state economy
Anotace:
Bakalářská práce poskytuje základní informace o systému státní sociální podpory jako jedno-ho z pilířů sociálního zabezpečení občanů České republiky. Objasňuje účel podpory a vymezení orgánů kompetentních k jejímu provádění. BP také popisuje jednotlivé dávky státní sociální podpory, stanovuje jejich výše a komu náleží. Součástí práce je také pohled na vývoj výdajů na státní sociální podporu v ČR od …více
Abstract:
The Bachelor's thesis provides basic informations about the system of state social support as one of the pillars of social security of Czech Republic citizens. It explains the purpose of support and defines the competent authorities to its implementation. The Bachelor's thesis also describes the various state social benefits support, determines the amount and to whom it belongs. The part of the work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jana Šturcová, Ph.D.
  • Oponent: Pavlína Hejduková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Manažerská ekonomika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.