Martin ŠTULÍK

Bakalářská práce

Hradiště na horní Berounce: využití leteckého laserového skenování při dokumentaci archeologických památek

Hillforts on Berounka river: Using of Airborne Laser Scanning for documentation of archaeological sites
Anotace:
Práce se zabývá identifikací a dokumentací archeologických památek pomocí leteckého laserového skenování.Do oblasti zájmu práce jsou zahrnuty lokality nacházející se v bezprostřední blízkosti řeky Berounky. Celkem bylo zachyceno 9 lokalit.
Abstract:
This work is focused on identification and documentation archaeological sites for using airborne laser scanning. Into the interesting areas include the sites, which are located in the near the river Berounka from Plzeň to Planá. I captured 9 archaeological sites.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Petr Krištuf, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠTULÍK, Martin. Hradiště na horní Berounce: využití leteckého laserového skenování při dokumentaci archeologických památek. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/