Bc. Martina Dvořáková

Master's thesis

Zavedení a rozvoj systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle standardu OHSAS 18001

Implementation and development occupational health and safety management system according to standard OHSAS 18001
Abstract:
V diplomové práci je řešeno zavedení a rozvoj systému managementu bezpečnosti práce dle normy OHSAS. Zpracovávané téma představuje významný přínos v rozvoji současných i budoucích podnikatelských aktivit podniku. Na základě zhodnocení a analýzy získaných informací o vybraných problémech, jejich konfrontace s teoretickými, dosud známými podklady, je cílem diplomové práce navrhnout vhodná opatření k …more
Abstract:
This diploma thesis deals with implementing and development of work safety management system in compliance with the OHSAS standard. The subject represents a considerable contribution in development of both current and future business activities of the company. The goal of this thesis is to propose suitable actions to improve work safety management systems in a selected construction company based on …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 7. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 8. 2018
  • Supervisor: Ing. Ludvík Filip
  • Reader: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní