Bohdan Chykhun

Diplomová práce

Explaining abnormal profitability in the airline industry: the case study of Ryanair

Vysvětlení abnormální ziskovosti v nízkonákladovém leteckém průmyslu: případová studie společnosti Ryanair
Anotace:
Cílem práce je vysvětlit abnormální ziskovost společnosti Ryanair skrz porovnání RyanairHoldings plc s druhou nejvýkonnější aerolinkou v nízkonákladovém segmentu – easyJet plc.Přestože obě aerolinky mají pozici nízkonákladových, mezi Londýnským easyJetem a jeho Irskýmprotějškem – Ryanairem existuje obrovský rozdíl z hlediska ziskovosti. K přípravě práce bylypoužity účetní výkazy od roku 2013 do roku …více
Abstract:
The aim of the thesis is to explain Ryanair’s abnormal profitability through the comparisonof Ryanair Holdings plc with the second best-performing carrier in the low-cost industry - EasyJetplc. Although both carriers have a low-cost positioning, there is a huge profitability gap betweenLondon based easyJet and its Irish counterpart - Ryanair. To prepare the paper, financial statementsfrom 2013 to 2018 …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 10. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2020
  • Vedoucí: Pavel Svačina
  • Oponent: Michal Novák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/81567

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance

Práce na příbuzné téma