Bc. Eliška Nejedlá

Bakalářská práce

Modernistické narativní techniky v románu Miroslava Krleži "Návrat Filipa Latinovicze"

Modernist Narrative Techniques in Miroslav Krleža's Novel "The Return of Philip Latinowicz"
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce jsou modernistické narativní techniky Miroslava Krleži. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, praktickou a teoretickou. V teoretické části je představena naratologie, modernismus, narativní techniky vnitřní monolog a proud vědomí. Jsou zde uvedeni vybraní evropští představitelé modernismu a jejich stěžejní díla. Jedná se o Marcela Prousta, Jamese Joyce a V. Woolfovou …více
Abstract:
The subject of this thesis is modernist narrative techniques of Miroslav Krleža. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. Theoretical part presents narratology, modernism, narrative techniques internal monologue and stream of consciousness. There is selection of European representatives of modernism and their core work. These are Marcel Proust, James Joyce and Virginia Woolf …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Petr Stehlík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Pilch

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Chorvatský jazyk a literatura