Bc. Štěpán JIRÁSKO

Diplomová práce

Vizuální styl art-kina

Corporate identity of art-cinema
Anotace:
Diplomová práce na téma Vizuální styl art-kina pomocí teoretického rozdělení a marketingové strategie ukazuje postup, jenž předcházel samotné praktické části, tedy vytvoření vizuální identity. Při popisování praktické fáze se snaží nastínit hlavní kritéria samotné tvorby a využití všech získaných informací.
Abstract:
This Diploma thesis on the Corporate idetity of art-cinema by teoretici distribution and marketing strategi shows process, that preceded of actual practice, create of the visual identity. In describing of the practical phase wants to explain the main rules of the creation and use all of obtained informations.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: ak.malíř Pavel Beneš

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JIRÁSKO, Štěpán. Vizuální styl art-kina. Ústí nad Labem, 2014. diplomová práce (MgA.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta umění a designu

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta umění a designu

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta umění a designu

Magisterský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Grafický design

Práce na příbuzné téma