Bc. Věra Bardoňová

Bakalářská práce

Využití přírodních materiálů ve výtvarných činnostech s osobami s mentálním postižením

The use of natural materials in creative activities with people with intellectual disabilities
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o možnostech využití přírodních materiálů v tvořivých činnostech s osobami s mentálním postižením. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se věnuje prozkoumání problematiky mentálního postižení, charakterizuje jedince s mentálním handicapem a jeho dispozice ve výtvarných činnostech. V praktické části se práce zabývá …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the possibilities of using natural materials in creative activities with people with intellectual disabilities. The bachelor thesis is divided into two parts, a theoretical part and a practical part. The theoretical part is devoted to exploring issues of mental handicap, characterized by an individual with a mental handicap and his disposition in creative activities. In the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Michaela Matějková
  • Oponent: Ph.D. Hana Novotná, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta