Bc. Laura Bobčíková

Bachelor's thesis

Vývoj školské správy na našem území

The Development of the Administration of Education System within our Territory
Anotácia:
Bakalářskou práci jsem vypracovala na téma Vývoj školské správy na našem území. Cílem mé práce bylo přiblížit vývoj školské správy na našem území od počátků až do dnešní doby, kdy se můžeme také v českém školství setkat s alternativními programy. Toto obsáhlé téma jsem rozčlenila do pěti kapitol, podle významných historických mezníků, které ovlivnily vývoj školské správy.
Abstract:
In my bachelor work I have worked out the topic of the development of the educational administration system within our territory. The aim of my work was to describe the educational administration system within our territory from the beginnings until these days when we can also meet some alternative programmes in the Czech education system. I have divided this extensive topic into five chapters according …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2012
  • Vedúci: doc. JUDr. Karel Schelle, CSc.
  • Oponent: prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta