Kristýna RUČKOVÁ

Diplomová práce

Uplatnění úkolově orientovaného přístupu při práci s uživateli azylových domů

The application of task centred approach in practice of social work with clients of shelter houses
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá uplatněním úkolově orientovaného přístupu při práci s uživateli azylových domů. Cílem práce je pokusit se vymezit podmínky, které podporují možnost uplatnění úkolově orientovaného přístupu při práci s uživateli azylových domů. V práci je proto charakterizován úkolově orientovaný přístup, jeho základní principy a prvky. Rovněž jsou popsány jednotlivé fáze tohoto přístupu …více
Abstract:
This thesis deals with the application of task-centred approach in social work with users of shelters. Aim of the thesis is to try to define the conditions that support the application of task-centred approach in social work with users of shelters. In this thesis are defined basic principles and elements of task-centred approach. It also describes the various phases of this approach. There are also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011
Zveřejnit od: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Adéla Webrová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RUČKOVÁ, Kristýna. Uplatnění úkolově orientovaného přístupu při práci s uživateli azylových domů. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií