Bc. Elisavet Angelidi

Diplomová práce

Inovační potenciál Českých firem v evropském kontextu

Innovation Potential of Czech Firms in the European Context
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je hodnocení inovačního potenciálu českých firem v evropském kontextu doplněné případovou studií konkrétní inovační české firmy. V současné době jsou inovační aktivity nezbytnou součástí fungování každého podniku, bez ohledu na jeho příslušnost k odvětví. Z těchto důvodů jsem si pro svou případovou studii v praktické části zvolila společnost Česká zbrojovka a.s., která …více
Abstract:
The subject of this thesis is to evaluate the innovation potential of Czech companies in the European context complemented by case studies of specific innovative Czech companies. Currently innovation activities necessary to the functioning of any enterprise, regardless of their affiliation to the sector. For these reasons I have for my case study in the practical part, has chosen the company as Česká …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc.
  • Oponent: Ing. Miloš Krejčí

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní