Bc. Petra Svobodová

Diplomová práce

Nástroj pro zpracování výsledků měření v Red Hat Enterprise MRG

Measurement Control and Processing Tool for Red Hat Enterprise MRG
Anotace:
Cílem diplomové práce je návrh a implementace aplikace "qpid_benchmark_stats" pro zpracování měření propustnosti a časové odezvy produktu Red Hat Enterprise MRG Messaging. Aplikace je vyvíjena pod licencí Apache 2.0 a bude sloužit testovacímu týmu společnosti Red Hat k přesnějšímu určení naměřených hodnot propustnosti (throughput) a časové odezvy (latency) Red Hat Enterprise MRG Messaging brokeru, …více
Abstract:
The main goals of this diploma thesis are "qpid_benchmark_stats" application architecture and implementation for Red Hat Enterprise MRG Messaging system throughput and latency measurement including later data processing. The application is developed under the Apache license 2.0 and will be used by Red Hat MRG testing team to get more accurate message throughput and latency performance statistics, measured …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013
Zveřejnit od: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michal Bližňák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Svobodová, Petra. Nástroj pro zpracování výsledků měření v Red Hat Enterprise MRG. Zlín, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe