Bc. Aja Komprdová

Bakalářská práce

Rezistentní bakterie jako původci infekcí spojených se zdravotní péčí

Antibiotic-resistant bacteria as a causative agent of healthcare-associated infections
Anotace:
Infekce spojené se zdravotní péčí jsou závažným problémem. Jsou zodpověd-né za prodlouženou dobu hospitalizace, horší výsledky léčby a zvýšené fi-nanční náklady. S problémem těchto infekcí je úzce spojena problematika stále narůstající rezistence bakterií k antibiotikům. Mezi nejčastější bakteriální původce patří rezistentní kmeny Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae a Enterococcus spp. Cílem …více
Abstract:
Healthcare-associated infections are a serious problem. They are associated with prolonged stay in hospital, worse results of treatment and economic burden. A problem of increasing antibiotics resistance is closely related with these infections. The most prevalent bacteria are resistant strains of Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae and Enterococcus spp. The objective of this bachelor thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 7. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Matěj Bezdíček
  • Oponent: Mgr. Iva Kocmanová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta