Bc. Kornelie Holá, DiS.

Bakalářská práce

Marketing neziskové organizace

Non profit marketing
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zmapování PR aktivit neziskové organizace UNICEF a jak jsou tyto aktivity v praxi úspěšné. V teoretické části práce je nastíněna problematika neziskového sektoru a jeho marketingu. V praktické části je popsána činnost neziskové organizace UNICEF a zároveň důkladná analýza současných nástrojů marketingové komunikace této neziskové organizace v České republice. Následuje dotazníkové …více
Abstract:
The aim of bachelor thesis is intended to map PR activities of the non-profit organization UNICEF and if they are functional in the real life. In the theoretical part it is focused on the idea of the non-profit organizations and their marketing. In the partical part they are describe the activities of the non-profit organization UNICEF and also a detailed analysis of its current market communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze