Radmila FIKOCZKOVÁ

Bakalářská práce

Přístup pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením s věkovým omezením ke klientům v situaci, kdy se dožívají seniorského věku.

Long stay social services attitude towards disabled clients with reached age limit of senior age.
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zjistit, jak služby domovů pro osoby se zdravotním postižením a chráněného bydlení řeší dosažení věkové hranice cílové skupiny. Metodou kvalitativního výzkumu hledám odpověď na hlavní výzkumnou otázku, která zní: "Jak služby domovů pro osoby se zdravotním postižením a chráněného bydlení řeší dosažení věkové hranice cílové skupiny?" V souladu s cílem, hlavní výzkumnou otázkou …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to find out how the services of physical disability care homes and sheltered housing are solved by reaching the age limit of the target group. By the qualitative research method I am looking for the answer to the main research question: "How do physical disability care homes and sheltered housing address reaching the target group's age?" In accordance with the objective …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Martin Bednář, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FIKOCZKOVÁ, Radmila. Přístup pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením s věkovým omezením ke klientům v situaci, kdy se dožívají seniorského věku.. Olomouc, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses fqnx5c fqnx5c/2
27. 3. 2019
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
27. 3. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.