Bc. Štěpánka Janštová

Bakalářská práce

Jak se žilo v chalupě s doškovou střechou aneb muzejní pedagogika v praxi

How to live in a cottage with a thatched roof or museum pedagogy in practice
Anotace:
Bakalářská práce, na téma: Jak se žilo v chalupě s doškovou střechou aneb muzejní pedagogika v praxi, se zabývá výchovou a vzděláváním v muzeu. Teoretická část seznamuje s muzejní pedagogikou a druhy edukačních programů. Stěžejním tématem teoretické části jsou animační programy, jejich komponenty a plánování. Samostatná kapitola bakalářské práce je věnována doškové chalupě v Petrovicích, která tvoří …více
Abstract:
How to live in a cottage with a thatched roof or museum pedagogy in practice is the theme of this bachelor‘s thesis dealing with education approaches in the museum. The theoretical part makes us familiar with museum pedagogy and the types of educational programmes. Animation programmes, their components and planning are the key themes of the theoretical part. A separate chapter of this thesis is devoted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Veronika Rodová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta