Theses 

Druhá světová válka ve vybraných dílech fantasy literatury pro děti a mládež – Markéta ŠTECHEROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / ČJ-OV/ZŠ

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Markéta ŠTECHEROVÁ

Diplomová práce

Druhá světová válka ve vybraných dílech fantasy literatury pro děti a mládež

Word war in selected chapter fantasy literature for children and young people

Anotace: Předmětem této diplomové práce je vzájemný vztah reality a fantasy žánru. Snažíme se v tomto poměrně málo prozkoumaném tématu poznamenaném několika vlnami čtenářského zájmu najít nový pohled na hranice žánru fantasy. V první části práce vycházíme z historického kontextu ? rozšiřování fantastických příběhů v lidové pohádce, eposu, pověsti jako literárních útvarech, v nichž byla mytologie určena původně dospělým čtenářům a posluchačům. Dále shrnujeme obecné poznatky o autorech českých a zahraničníc píšících fantasy literaturu pro děti a mládež. Seznámíme se s autory fantasy knih, které jsme si vybrali pro bližší rozbor. V neposlední řadě shrneme klíčová fakta týkající se druhé světové války v souvislosti s hlavním tématem práce. Tím je komparace fantasy knih Pán prstenů, Letopisy Narnie a Harry Potter a analýza vzájemné korelace zmíněných literárních textů s prvky reality, v daném případě s reálnými motivy spjatými s druhou světovou válkou.

Abstract: The subject of this diploma thesis is mutual relationship between the literary genre of reality and fantasy. In the first part of the thesis we start with historical context about spreading of phantastical stories in fairy tales, epics, stories as a literary structure, in which mythology was originaly given for adult listeners and readers. Further we summarize general knowledge about czech and foreign phantasy writers writing for children and youth. We meet authors of phantasy books, who we have chosen for detailed analysis. Last, but not least we summarise key facts concerning world war II. in connection with the main topic of the work. Second part deals with comparison and diferanciation of phantasy books Lord of the rings, The Chronicles of Narnia and Harry Potter. It is followed by analysis of mutual corelation of above mentioned literary texts with elements of reality, in given case with real motives connected with world war II.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012
  • Zveřejnit od: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Milan Pokorný, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2012 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

ŠTECHEROVÁ, Markéta. Druhá světová válka ve vybraných dílech fantasy literatury pro děti a mládež. Č. Bud., 2012. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 3. 2019 17:14, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz