Venkatesh S

Diplomová práce

Design of mobile jack for lifting clay model of cars

Desing of mobile jack for lifting clay model of cars
Abstract:
This work is to design a jack for lifting full scale clay model of production cars for the company Svott s.r.o. The jack must also be able to move on the factory floor as and whenever needed by the manufacturer. The design of the lifting device must have a capacity to lift models of about 5 tons in mass and also up to a height of 1 meter. The clay model of car is built of various materials assembled …více
Abstract:
Tato práce se zabývá návrhem zvedacího zařízení pro zvedání hliněného modelu automobilu v plném měřítku pro firmu Svott s.r.o. Zařízení musí být schopné se pohybovat po výrobní hale dle potřeby výrobce modelu. Konstrukce zvedacího zařízení musí mít schopnost uzvednout modely o hmotnosti přibližně 5 tun a také do výšky 1 metr. Hliněný model automobilu je vyroben z různých materiálů umístěných na ocelovém …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Zelený, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

S, Venkatesh. Design of mobile jack for lifting clay model of cars. Liberec, 2018. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta strojní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní

Technická univerzita v Liberci

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Mechanical Engineering / Machines and Equipment Design