Martina ČEVELOVÁ

Bakalářská práce

Aktivní životní styl seniorů a jeho determinanty.

Active ageing and its determinants
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá aktivním životním stylem seniorů a jeho determinanty. Teoretická část je rozdělena do tří kapitol. První kapitola popisuje obecné rysy stáří a faktory ovlivňující proces stárnutí. Druhá kapitola představuje hlavní změny, které doprovázejí proces stárnutí, zatímco třetí kapitola je věnována aktivnímu životnímu stylu, jeho definicím, projevům a determinantům. Praktická …více
Abstract:
This bachelor work deals with active ageing and its determinants. The theoretical part is divided in three chapters. The first chapter describes general signs of old age and factors influencing the process of ageing. The second chapter introduces main changes that accompany the process of ageing, while the third chapter is devoted to active style of life, its definitions, forms and determinants. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2008
Zveřejnit od: 28. 5. 2008
Identifikátor: 7941

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Jarmila Celá

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČEVELOVÁ, Martina. Aktivní životní styl seniorů a jeho determinanty.. Zlín, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 28. 05. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 5. 2008 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.