Martina ČEVELOVÁ

Bachelor's thesis

Aktivní životní styl seniorů a jeho determinanty.

Active ageing and its determinants
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá aktivním životním stylem seniorů a jeho determinanty. Teoretická část je rozdělena do tří kapitol. První kapitola popisuje obecné rysy stáří a faktory ovlivňující proces stárnutí. Druhá kapitola představuje hlavní změny, které doprovázejí proces stárnutí, zatímco třetí kapitola je věnována aktivnímu životnímu stylu, jeho definicím, projevům a determinantům. Praktická …more
Abstract:
This bachelor work deals with active ageing and its determinants. The theoretical part is divided in three chapters. The first chapter describes general signs of old age and factors influencing the process of ageing. The second chapter introduces main changes that accompany the process of ageing, while the third chapter is devoted to active style of life, its definitions, forms and determinants. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 5. 2008
Accessible from:: 28. 5. 2008
Identifier: 7941

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2008
  • Supervisor: Mgr. Jarmila Celá

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ČEVELOVÁ, Martina. Aktivní životní styl seniorů a jeho determinanty.. Zlín, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 28. 05. 2008

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 28. 5. 2008 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.