Bc. Miloš Šimek

Diplomová práce

Optimalizovaná implementace korektoru sekvenačních chyb ECHO

Optimized implementation of the sequencing error corrector ECHO
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Optimalizovaná implementace korektoru sekvenačních chyb Echo“ je nová efektivní implementace algoritmu, který opravuje chyby zanesené v sekvencích genetické informace. Důležitou součástí je program navrhnout tak, že jeho běh bude časově kratší, než již existující alternativa. Součástí práce je uživatelská dokumentace a další možnosti optimalizace struktury a běhu programu …více
Abstract:
The goal of this thesis: “Optimized implementation of the sequencing error corrector Echo” is more efective implementation of algorithm, which repairs errors in sequences of genetical information. Important part is to design program in a way, that it’s running time will be shorter in comparison with existing alternative. Thesis also includes user documentation and other ways how to improve structure …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Aleš Křenek, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Igor Peterlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma