Andrea MATOUŠÍKOVÁ

Bakalářská práce

The Day of Independence

The Day of Independence
Abstract:
The theme of my work is the Day of Independence. America celebrates the 4th July every year, but what this day means for America and which changes does the Declaration caused in America? There are also mentioned people who ensured the freedom of America, as Thomas Jefferson, John Adams and Benjamin Franklin, the people who are well known as famous ?Founding Fathers?. The Independence Day was an important …více
Abstract:
Název mé bakalářské práce zní Den Nezávislosti a tímto dnem jsem se také velmi podrobně zabývala. Bohužel ale není možné napsat pouze o tomto dni, je zde mnoho historických událostí, kterých je nutné se dotknout. Má práce má za cíl přiblížit nám všem okolnosti, které předcházely podepsání Deklarace Nezávislosti Spojených států amerických a získání svobody, špatnou situaci ve Velké Británii a vznik …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2011
  • Vedoucí: William Bradley Vice, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MATOUŠÍKOVÁ, Andrea. The Day of Independence. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 30. 06. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/