Theses 

Španělsko: trendy a politiky v oblasti cestovního ruchu – Martina Hříbalová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Martina Hříbalová

Master's thesis

Španělsko: trendy a politiky v oblasti cestovního ruchu

Spain: instruments and Tourism Policy

Abstract: Diplomová práce předkládá celkový rozbor uspořádání politiky cestovního ruchu ve Španělsku. Práce je strukturovaná do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá významem cestovního ruchu pro ekonomiku Španělska a to zejména prostřednictvím aktuálních makroekonomických ukazatelů, dále podrobněji rozebírá postavení Španělska v rámci mezinárodního cestovního ruchu. Další část diplomové práce přibližuje jednotlivé současné trendy a faktory ovlivňující cestovní ruch na straně nabídky i poptávky. Následující třetí kapitola se zaměřuje na teoretická východiska politiky cestovního ruchu. Diplomová práce je zakončena konkrétním pojetím a rozborem politiky cestovního ruchu Španělska. Je zde představena charakteristika jednotlivých nositelů, nástrojů a cílů politiky cestovního ruchu Španělska.

Abstract: This thesis presents analysis of the organization of tourism policy in Spain. The thesis is structured into four chapters. First part of the thesis is devoted to description of tourism importance to the Spanish economy by using macroeconomic indicators, further presents Spain as an international tourist destination. Next part of the thesis explains various current trends and factors, which have influence on supply and demand of tourism and introduce new forms of tourism. Third chapter focuses on theoretical approaches to tourism policy in general. The thesis concludes with an analysis of tourism policy in Spain. This part involves characteristics of tourism organisation and governance, instruments and goals of tourism policy in Spain.

Keywords: nositelé, politika cestovního ruchu, Španělsko, cestovní ruch, nástroje, cíle

Keywords: tourism organisation and governance, tourism policy, goals, Spain, tourism, instruments

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 1. 2016
  • Supervisor: Josef Abrhám
  • Reader: Pavla Brůžková

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/48717


Go to top | Current date and time: 25/5/2019 11:21, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz