Theses 

Španělsko: trendy a politiky v oblasti cestovního ruchu – Martina Hříbalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Martina Hříbalová

Diplomová práce

Španělsko: trendy a politiky v oblasti cestovního ruchu

Spain: instruments and Tourism Policy

Anotace: Diplomová práce předkládá celkový rozbor uspořádání politiky cestovního ruchu ve Španělsku. Práce je strukturovaná do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá významem cestovního ruchu pro ekonomiku Španělska a to zejména prostřednictvím aktuálních makroekonomických ukazatelů, dále podrobněji rozebírá postavení Španělska v rámci mezinárodního cestovního ruchu. Další část diplomové práce přibližuje jednotlivé současné trendy a faktory ovlivňující cestovní ruch na straně nabídky i poptávky. Následující třetí kapitola se zaměřuje na teoretická východiska politiky cestovního ruchu. Diplomová práce je zakončena konkrétním pojetím a rozborem politiky cestovního ruchu Španělska. Je zde představena charakteristika jednotlivých nositelů, nástrojů a cílů politiky cestovního ruchu Španělska.

Abstract: This thesis presents analysis of the organization of tourism policy in Spain. The thesis is structured into four chapters. First part of the thesis is devoted to description of tourism importance to the Spanish economy by using macroeconomic indicators, further presents Spain as an international tourist destination. Next part of the thesis explains various current trends and factors, which have influence on supply and demand of tourism and introduce new forms of tourism. Third chapter focuses on theoretical approaches to tourism policy in general. The thesis concludes with an analysis of tourism policy in Spain. This part involves characteristics of tourism organisation and governance, instruments and goals of tourism policy in Spain.

Klíčová slova: nositelé, politika cestovního ruchu, Španělsko, cestovní ruch, nástroje, cíle

Keywords: tourism organisation and governance, tourism policy, goals, Spain, tourism, instruments

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2016
  • Vedoucí: Josef Abrhám
  • Oponent: Pavla Brůžková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/48717


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 20:17, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz