Bc. Tomáš Němec

Master's thesis

Specifická poškození ulit plžů jako doklad predace

Specific damages of snail shells as the evidence of predation
Abstract:
Suchozemští plži mohou sloužit jejich predátorům jako vhodný zdroj energie, vody a vápníku. Na základě souhrnných poznatků víme, že mezi nejčastější predátory suchozemských plžů patří brouci, dále dvoukřídlý hmyz, masožraví plži, někteří zástupci obratlovců (např. drobní hlodavci, drozdovití ptáci nebo hadi), sekáči, suchozemské ploštěnky, a další. I přes svou omezenou pohyblivost jsou plži schopni …more
Abstract:
Terrestrial gastropods can serve to their predators as a suitable source of energy, water and calcium. Based on the literature, we know that the most common predators of terrestrial gastropods are beetles, followed by Diptera, carnivorous snails, some vertebrates (e.g. small rodents, thrushes, and snakes), harvestmen, terrestrial flatworms and others. Despite of a limited mobility, snails are able …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2018
  • Supervisor: prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Jan Divíšek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta