Bc. Tomáš Němec

Master's thesis

Specifická poškození ulit plžů jako doklad predace

Specific damages of snail shells as the evidence of predation
Anotácia:
Suchozemští plži mohou sloužit jejich predátorům jako vhodný zdroj energie, vody a vápníku. Na základě souhrnných poznatků víme, že mezi nejčastější predátory suchozemských plžů patří brouci, dále dvoukřídlý hmyz, masožraví plži, někteří zástupci obratlovců (např. drobní hlodavci, drozdovití ptáci nebo hadi), sekáči, suchozemské ploštěnky, a další. I přes svou omezenou pohyblivost jsou plži schopni …viac
Abstract:
Terrestrial gastropods can serve to their predators as a suitable source of energy, water and calcium. Based on the literature, we know that the most common predators of terrestrial gastropods are beetles, followed by Diptera, carnivorous snails, some vertebrates (e.g. small rodents, thrushes, and snakes), harvestmen, terrestrial flatworms and others. Despite of a limited mobility, snails are able …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedúci: prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Jan Divíšek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Ecological and Evolutionary Biology / Zoology