Bc. Jan Blín

Diplomová práce

Pakt stability a růstu - dodržení rozpočtové stability a její vliv na podnikovou sféru

The Stability and Growth Pact - Adherence to Budget Stability and its Impact on Business Sector
Anotace:
Tato diplomová práce přináší průřez historií Paktu stability a růstu, jednoho z klíčových dokumentů Evropské unie, který by měl pomoci zajistit dlouhodobou stabilitu eurozóny. Hlavním cílem této práce bylo prozkoumat, zda snaha české vlády udržet v době globální ekonomické krize relativní stabilitu svých veřejných financí (nejdůležitější požadavek vyplývající z Paktu stability a růstu) neodporuje jednomu …více
Abstract:
This diploma thesis brings overwiev of the Stability and Growth Pact, one of the key documents of the European Union, which should help ensure long-term stability of the euro area. The main objective of this work was to examine whether the Czech government effort to maintain the relative stability of its public finances (the most important requirement under the Stability and Growth Pact) does not contradict …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2013
Zveřejnit od: 7. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ing. Lenka Sojková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Blín, Jan. Pakt stability a růstu - dodržení rozpočtové stability a její vliv na podnikovou sféru. Liberec, 2013. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.1.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 1. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika