Tomáš Světlík

Bakalářská práce

Návrh základních parametrů pístového spalovacího motoru s přímočarým vratným pohybem pístu

Proposal of piston combustion engine with linear reciprocating piston
Anotace:
Cílem této práce je vytvořit přehled nejčastěji používaných materiálů pro výrobu hlavních částí pístového spalovacího motoru, vytvořit konstrukční návrh jednotlivých částí a vybrané součásti podrobit pevnostním výpočtům. Dalším cílem je vypracování programu na výpočet těchto součástí, vytvoření 3D modelu a 2D výkresové dokumentace.
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to create a list of the most commonly used materials for the production of major parts of the crank mechanism, to create the design of individual parts and components selected to undergo stress analysis. Another aim is to create a program which calculates these components, 3D models and 2D drawings.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Petr Jilek, DiS.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Světlík, Tomáš. Návrh základních parametrů pístového spalovacího motoru s přímočarým vratným pohybem pístu. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera