Bc. Marie Studničná

Bakalářská práce

Evropská investiční banka

European Investment Bank
Anotace:
Cílem bakalářské práce je analýza finančních operací Evropské investiční banky a její postavení v mezinárodním měnovém systému. Úvodní část popisuje vznik Evropské investiční banky, organizační strukturu, cíle a zdroje banky a velikost podílů členských států na kapitálu banky, přibližuje banku jako finanční i veřejnou instituci a její vztahy vůči ostatním orgánům Evropské unie. Druhá část se věnuje …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to analyze the financial operations of the EIB and its position in the international monetary system. The introductory part describes the creation of the European Investment Bank, the organizational structure, the Bank's objectives and resources, and the size of the Member States' share of the Bank's capital. It describes the Bank as a financial and public institution …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Jana Marková, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Lubomír Civín, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS