Mgr. Pavel Hrančík

Bachelor's thesis

Aktivizace žáků oboru fotograf při výuce odborných předmětů a praxe

Activation of Students of Photography in Teaching Vocational Subjects and in Practical Training
Abstract:
Předmětem bakalářská práce „Aktivizace žáků oboru fotograf při výuce odborných předmětů a praxe“ je zájem studentů oboru fotograf o vlastní obor jako takový. Zajímám se o pohnutky, které nasměrovaly žáky k výběru studia tohoto oboru, jejich předchozí zkušenosti s oborem a obecně s uměním, o cíle našich žáků do budoucna a o to, jak na žáky působí jejich vyučující během studia. Ze zjištění, která získám …more
Abstract:
The subject-matter of the Bachelor’s Work „Activation of Students of Photography in Teaching Vocational Subjects and in Practical Training“ is the students’ interest in their field of study itself. I investigate the motives that made students to study photography, their previous experience in this field of activity as well as the range of experience the students have in the area of art. I also deal …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 5. 2012
  • Supervisor: Mgr. Bc. Pavla Dvořáková
  • Reader: Ing. Pavla Stejskalová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta