Matěj Tužil

Bachelor's thesis

Caché mocking framework

Caché mocking framework
Anotácia:
Cílem práce je navrhnout a implementovat mockovací framework napsaný pro databázovou platformu InterSystems Caché v programovacím jazyce Caché ObjectScript. Framework je primárně určen pro firmu CSystem. Hlavní využití spočívá v možnosti poskytnutí namockovaných komponent pomocí frameworku společnostem třetích stran pro potřebu systémové integrace. Dále je možné framework využít při mockování serverové …viac
Abstract:
The aim of the thesis is to design and develop a mocking framework written for database platform InterSystems Caché in Caché ObjectScript programming language. The framework is principally intended for the CSystem company. The primary purpose of the framework is to assist in an inter-system integration by providing third party companies with the functionality of mocked components. The other purposes …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2020
  • Vedúci: RNDr. Mgr. Jaroslav Bayer
  • Oponent: RNDr. Ing. Lucie Pekárková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / odbor:
Informatics / Computer Systems and Data Processing

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.