Magdalena Řehořová

Bakalářská práce

Srovnání činnosti a financování dvou mimopražských profesionálních vícesouborových divadel na příkladu Jihočeského divadla v Č. Budějovicích a Divadla J.K.Tyla v Plzni

Comparison of the activities and financing of two professional multi-ensemble theaters outside Prague, in the example of the South Bohemian Theatre and The J. K. Tyl Theatre in Pilsen
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá činností a financováním vícesouborových divadel. V teoretické části popisuje stručně historii a současnost divadel a divadelního podnikání na území ČR, typologii divadel a zdroje jejich financování, kde jsou popsány především veřejné zdroje. Praktickou částí je případová studie, která porovnává dvě konkrétní divadla po stránce umělecké i ekonomické. Je zde také uvedena organizační …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the activities and financing of multi-ensemble theaters. The theoretical part describes the history and present of theaters and theater business in the Czech Republic, the typology of theaters and theater funding sources, especially public sources. The practical part is a case study that compares two specific theaters in the artistic and economic sphere. It also identified …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: Václav Riedlbauch
  • Oponent: Zuzana Malcová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/59757

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Arts Management