Jan PROVAZNÍK

Bakalářská práce

Spotřební zvyklosti zákazníků v rámci maloobchodního prodeje

Consumable ways of customers in terms of retail sale
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je poukázat na vybrané faktory, ovlivňující spotřebitelské chování a následně vyzdvihnout ty nejdůležitější. Dále se pokouším zjistit, které z těchto faktorů si jednotliví spotřebitelé uvědomují, a o kterých naopak nemají žádnou představu. Práci zahajuji teoretickou částí, která popisuje vývoj obchodu. Poté se zaměřuji konkrétně na maloobchod a velkoobchod, kdy zdůrazňuji …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to point at chosen factors influencing the consumer behaviour and, consequently, to emphasise the most important ones. Additionally, my purpose is to find out which factors individual consumers are aware of and which factors they are ignorant of. At the beginning of this thesis, there is a theoretical part concerning the development of business. After that I focus …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 11. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Alice Reissová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PROVAZNÍK, Jan. Spotřební zvyklosti zákazníků v rámci maloobchodního prodeje. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 18. 11. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management